Set reset yükselen kenar düşen kenar tiaportal komutlarının kullanımı

Set reset yükselen kenar düşen kenar tiaportal komutlarının kullanımı

Set reset yükselen kenar düşen kenar vb kontakların bulundugu alan

Set reset yükselen kenar düşen kenar tiaportal komutlarının kullanım alanım alanı hakkında birkaç bilgi verecegim.Öncelikle set,reset, yükselen kenar,düşen kenar,acık kontak, kapalı kontak,cıkıs gibi bir cok komutun bulundugu yer. Tiaportal programında sag bölgedeki menülerde yandaki ekranda görüldüğü gibi bit logic operations menüsünün içerisinde yukarıda saydıgım kontaklar ve daha fazlası mevcuttur.Bu yazımızda set ,reset komutları ve pozitif kenar tetikleme ve negatif kenar tetikleme kontakları hakkında bilgi verecegim.

set komutu

SET komutu; herhangi bir cıkısı reset komutu gelene kadar cıkısı1 yapmaktır. yanı reset komutu gelene kadar cıkısı aktıf et.örneğin Q0.0 cıkısını 1 yap.

 

reset komutu

RESET komutu; setlenen cıkısın 1 konumundan 0 konumuna gecmesine denir.örnegin Q0.0 cıkısını 0 yap gibi

 

 

Set reset komutları ile ilgili örnek uygulama

Set reset komutları ile ilgili örnek uygulama komutu yandaki şekilde görüldüğü gibidir.I0.0 a bastıgımızda  Q0.0 cıkısnı setler.I0.1 bastıgımızda setlenen Q0.0 resetler.

set bf komutu

SET_BF komutu ; SET BF komutu belirtilen bir adresden başlayarak kaç çıkısın aktif olacagını belirten komuttur.Yandaki SET BF komutunun üst kısmındaki soru işaretli kısmına hangi çıkış biriminden set etmeye başlayacagı adres yazılır.Alttaki soru işaretli kısma ise hangi adresden başladı ise sonrasında kaç tane cıkısın setlenecegini yazıyoruz.Asagıdaki örnekte belirtildiği gibi.

set bf komutu uygulama örnegi
reset bf komutu

RESET BF komutu; reset bf komutu belirtilen adresden itibarek kaç tane adresin pasif olacagını belirten komuttur.RESET BF komutunun üzerindeki soru işaretli yere adres ismi yazılır.RESET BF komutunun alt kısmındaki soru işaretli kısma ise kaç adet çıkışın pasif yapılacagı adeti yazılır.Aşagıdaki örnekte belirttiğim gibi.

RESET BF KOMUTU UYGULAMA ÖRNEĞİ

Pozitif ve negatif kenar tetikleme komutları

pozitif kenar tetikleme

Pozitif kenar tetikleme ; Pozitif kenar tetikleme kontagı üzerinde bulununan ınput bilgisini bir tarama süresi kadar kontak aktif olur. Yükselen kenar kontagının soru işaretli üst kısmına ınput bilgisi yani I0.0 gibi. yükselen kenar kontagının alt kısmında bulunan soru işaretlı kısma ise bir merkel yazmamız gerekecek. örnegin M0.0 gibi.

pozitif kenar tetikleme grafik

Yandaki pozitif kenar tetikleme grafiğinde oldugu gibi I0.0 veM0.0  sinyali geldiği halde Q0.0 cıkısı 1 tarama süresince cıkıs vermiş bulunmaktadır.

 

 

negatif kenar tetikleme kontagı

 

Negatif kenar tetikleme; Negatif kenar tetikleme kontagı üzerinde bulunan ımput bilgisi kesildiğinde bir tarama süresi boyunca cıkış verir.Negatif kenar tetikleme yandaki şekilde gösterildiği gibidir. kontagın üst kısmındaki soru işaretli alana ımput bilgisi yazılır.Örnegin I0.1 gibi.Negatif kenar tetikleme kontagının alt kısmındaki soru işaretlı kısma ise bir merkel atanır. örnegin M0.1 gibi.

negatif kenar tetikleme grafik

Negatif kenar tetikleme grafiğine baktıgımızda I0.0 ve M0.0 da sinyal kesildikten sonra bir tarama süresince Q0.0 ıkısı veriyor.

 

 

 

Negatif kenar tetikleme örnek uygulama
pozitif kenar tetikleme örnek uygulama
Negatif kenar tetikleme örnek uygulama
Negatif kenar tetikleme örnek uygulama

Pozitifkenartetiklemeörnegimizdebutonabastıgımız anda yani ilk cevrimde Q0.0 cıkısaktif olur.Negatif kenar tetiklemede ise I0.1 butonuna bastıgımızda Q0.1 hemen reset almaz. Takiparmagımızıbutondancekene kadar.Butonu bıraktıgımızda bircevrimsüresince cıkıs verir.

 

Set reset yükselen kenar düşen kenar tetikleme hakkında tiaportal plc egitim videosunu izlemenizi tavsiye ederim.

Sevgili dostlar rica etsem yorum kısmına konu hakkında düşüncelerinizi yazarmısınız.

One comment

Bir Cevap Yazın